Tuisblad

Tuisblad ONS GESKIEDENIS KONTAK ONS

Die Baptistekerk het sy ontstaan te danke aan die vervolging van Christene in Engeland.

'n Klein groepie gelowiges vlug na Nederland en stig daar onder leiding van John Smyth die eerste Baptistekerk. Vroeg in 1611 keer die groep terug na Engeland onder die leierskap van Thomas Helwys

Hierdie groep kan beskou word as die begin van die Baptiste. Van Engeland het die Baptisme regoor die wêreld versprei.

Die eerste Baptistegemeente in Suid Afrika is in Oktober 1819 deur 'n groep Engelse settelaars in Graham's Town gestig. Uit hierdie gemeente groei die Baptiste Unie.

Baptiste onder Afrikaanssprekendes is die direkte gevolg van 'n enkele persoon se strewe om te weet wat God van hom met betrekking tot die doop verwag. JD Odendaal ontmoet Baptiste deur 'n perde verkoper wat sy manier van doen as tipies Baptisties herken het. Hy word op 22 Desember 1867 deur pastor Gutsche gedoop en op 27 Maart 1875 is hy tot die bediening georden om as leraar van die eerste Afrikaanse Baptiste gemeente te dien.

Hierdie gemeente, te Cornelia in die Noord-Vrystaat, kan beskou word as die Moedergemeente van ander Afrikaanssprekende Baptiste in Suid Afrika. Uit hierdie gemeente het ander gemeentes tot stand gekom met 'n tipiese Afrikaanssprekende kultuur en 'n evangelies-behoudende benadering tot kerk wees. Verder is 'n eie Teologiese opleidingskool opgerig en word daar tans deur gemeentes en denominasionele rade 'n dinamiese sendingaksie geloods.

"Om elke mens tot   Geestelike   volwassenheid        in Christus te bring"                - Kol. 1:28.

Teologies streef ons daarna om Christelik-evangelies te wees

Ons is nie gereformeerd Calvinisties of Pinkster-Charismaties nie

Ons onderskryf die Bybelse leer van die Drie-Eenheid - Vader, Seun en Heilige Gees.

Ons glo dat Jesus self ook God is en dat Hy ‘n volmaakte verlossing bewerk het. Hy is die enigste weg. Hy is sentraal.

Ons glo Hy is die Weg, die Waarheid en die Lewe en dat niemand na die Vader kom behalwe deur Hom nie.

Ons glo dat al 66 boeke van die Bybel die Woord van God is

Ons glo dat God Homself en sy wil in die Woord aan ons openbaar.

Ons glo dat die kerk uit gelowiges bestaan.

Geloof in die Here Jesus en bekering tot Hom is vir ons belangrik.

Ons wil graag al ons lidmate tot geloofsekerheid lei en hulle help om geestelik te groei.

Ons glo dat die doop en die nagmaal slegs aan gelowiges bedien mag word.

Ons glo dus aan die doop van gelowiges na bekering. Die doop is nie 'n voor vereiste vir lidmaadskap nie.

Maand bladjie >>

Die Kerk

15 Mitchell str.
Brethurst
Brakpan
Leraar: Ds. Jaco Dercksen
E-Pos: leraar@diekerk.co.za
Tuisblad Wat ons glo Ons geskiedenis Kontak ons
Maandbladjie.pdf